Waterstof: een goed alternatief voor aardgas?

waterstof alternatief aardgas verduurzamen
In mijn adviespraktijk ‘Isoleren van woningen’ ben ik afgelopen winter meerdere malen bij burgers-om-de-tafel geconfronteerd met de stellige overtuiging ‘wij kunnen toch wachten op waterstof’. Men bedoelt dan om niet al te veel aan de oudere woning te verbouwen en te isoleren, want waterstof gaat dan simpelweg de functie van aardgas overnemen. Eerdere winters hoorde ik bij deze koffiegesprekken vrijwel nooit over waterstof. Deze winter werd duidelijk dat de H2O-lobby en de pers hun werk goed deden: "waterstof gaat de CO2-problematiek (helpen) oplossen."

Als onafhankelijk adviseur neem ik in antwoord hierop de volgende positie in: isoleren is altijd goed! Vrijwel alle matig-geïsoleerde woningen gebruiken nu rond de 20% tot soms wel 50% teveel aan aardgas. Is waterstof dan een goed alternatief voor aardgas? Een toekomstige woning met erg goede isolatie gebruikt dan ook rond 20% tot wel 50% minder waterstof dan als die woning nu al H2O zou gebruiken. En omdat vrij zeker H2O duurder (circa 2x) in gebruik zal zijn dan aardgas, is er geen enkele reden om niet nu al met dat broodnodige isoleren te beginnen. Met de huidige aardgasprijs wordt goed isoleren al binnen zes tot acht jaar terugverdiend.

De lobby

Regelmatig lees ik de artikelen over H2O in de vakpers. Deze artikelen lijken erg gedreven door een lobby rondom de bestaande belanghebbenden van aardgas. De gedachte is ook dat dit waterstofgas vrijwel zeker het bestaande ecosysteem van aardgas zal gaan gebruiken. Het is hun goed recht om dit te lobbyen. Het is te hopen dat het gaat lukken om heel veel waterstof op een betaalbare en milieuvriendelijke wijze te gaan produceren. Maar nu komt de grote vraag: zullen wij bewoners ergens rond 2030 of erna wel die aangeboden H2O willen gaan gebruiken?

Is er überhaupt gas nodig?

Hierover wil ik hierbij stellig beweren dat de burgers niet meer die toekomstige consumenten willen zijn van het waterstof. Wij Nederlanders lezen nu ook veel informatie over successen om woningen te verduurzamen en dat zonder enig gas. Al sinds 2010 zijn opeenvolgend windturbines, LED, PV-panelen, de elektrische fiets, aardgasvrij bouwen, warmtepompen, de elektrische auto, ISDE-subsidies etc. de actoren die bijdragen aan het idee dat men echt aardgasvrij kan wonen en koken. Er zijn al een half miljoen huishoudens met (bijna) genoeg PV-panelen op hun dak om zelfvoorzienend te zijn qua elektra-gebruik. Er zijn inmiddels na 2010 meer dan 50.000 nieuwbouwwoningen zonder gas opgeleverd. Dit laatste bewijst dat het mogelijk is om zonder enig gas te kunnen wonen. Ook is al menig oudere woning verbouwd en gasloos gemaakt.

Conclusie

Waterstof is een mooi gas en zal zeker zijn nut gaan bewijzen. Vooralsnog moeten we dan denken aan toepassingen in industrie waar erg hoge temperaturen nodig zijn (hoogovens) of als een grondstof (kunstmest). Het zal al moeilijk genoeg zijn om die laatste twee industrieën van genoeg waterstof te voorzien. Het H2O dat in onze havens aan land komt zal direct naar goed betalende industrieën gaan, alvorens het door een gasleiding nog eens naar de woningen getransporteerd moet worden. Dit gasnet wordt nog in deze eeuw minder gebruikt in woonwijken. Steeds meer woningeigenaren willen overstappen naar warmte in de lucht of in de bodem bij de woning, die met een warmtepomp gratis is ‘op te scheppen’. Wie heeft er dan nog duur waterstof nodig?

U wilt er meer over weten? Leest u verder bij TNO.nl: 15 dingen die je moet weten over waterstof

Over de Auteur

Picture of Jan Tessel
Jan Tessel heeft ruime ervaring met het verduurzamen van woningen. Hij heeft honderden warmtescans gedaan en woningeigenaren geadviseerd welke maatregelen ze kunnen nemen om de energiekosten (laagdrempelig) te verminderen en het wooncomfort te verbeteren. Wooninfo.nu verkoopt zijn boek: DE START VAN DE ENERGIETRANSITIE IN UW EIGEN WONING

Gratis

Meer weten?

CATEGORIEËN

Volg ons op Social Media

Deel dit bericht:

Mogelijk vind je dit ook interessant:

Afbeelding Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet: vereenvoudigde regels, meer ruimte voor ideeën en participatie

Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking, en dit heeft directe gevolgen voor jou, of je nu plannen hebt om te (ver)bouwen of als er bouwactiviteiten in jouw leefomgeving plaatsvinden.

De invoering van de Omgevingswet betekent dat procedures en werkwijzen zullen veranderen. Deze veranderingen zullen van invloed zijn op jou als je plannen hebt om te (ver)bouwen en/of als er bouwprojecten in jouw buurt gepland zijn. Echter, de Omgevingswet gaat verder dan alleen bouwgerelateerde zaken; het regelt ook aspecten zoals geluidsnormen, bodemkwaliteit, bouwhoogtes en veiligheid.

Dit artikel biedt een beknopte uitleg over de Omgevingswet en de gebieden waarop deze wet van toepassing is.