Stappenplan verduurzamen voor particuliere huiseigenaren

verduurzamen huizen
Wil je je eigen woning verduurzamen? Met dit stappenplan kun je aan de slag.
  1. Stel doelen (bijvoorbeeld van energielabel G naar C en/of van het gas af)
  2. Schakel een externe energieadviseur in die een rapport opstelt met doelen, energiebesparende maatregelen met bijbehorende indicatiekosten, subsidies, eventuele leningen, besparingen en terugverdientijden
  3. Laat een bestek, technische omschrijving of tekening opstellen om offertes op te vragen
  4. Controleer offertes op prijzen, volledigheid, uitgangspunten en algemene (betalings)voorwaarden, houd eventueel een aanbesteding
  5. Kies het te realiseren verduurzamingspakket en het bedrijf dat het gaat realiseren
  6. Zet het aanvraagproces in gang voor een eventuele lening
  7. Stem zaken nader af met het bedrijf dat het gebouw gaat verduurzamen (bijvoorbeeld, planning, betalingstermijnen, bouwvergaderingen, kwaliteitscontroles, (deel)opleveringen)
  8. Zie toe op de planning, kwaliteit en de opleveringen, stuur bij waar nodig
  9. Monitor na oplevering (zijn energiezuinige doelen gehaald, lees installaties uit, ben je tevreden?)

 

De bovenstaande stappen zien er relatief eenvoudig uit, maar dat zijn ze niet. Ondanks dat de uitgaven minder hoog zullen zijn dan bij VvE’s is het raadzaam om professionals aan te stellen om dit in goede banen te leiden.

 

Bekijk ook zeker onze andere artikelen in de categorie verduurzamen of download ons gratis e-book Verduurzamen

Over de Auteur

Picture of Hendrik Timmer
Hendrik Timmer heeft door de jaren heen veel ervaring op gedaan op bouwkundig gebied en met Vereniging van Eigenaren. Hij probeert deze ervaring over te brengen op lezers/cursisten in de vorm van boeken en cursussen, zodat zij beter geïnformeerd worden en behoedzaam zijn voor valkuilen. Naast bovenstaande activiteiten ben ik werkzaam als bouwkundig Revit- en BIM modelleur (freelancer).

Gratis

Meer weten?

CATEGORIEËN

Volg ons op Social Media

Deel dit bericht:

Mogelijk vind je dit ook interessant:

Afbeelding Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet: vereenvoudigde regels, meer ruimte voor ideeën en participatie

Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking, en dit heeft directe gevolgen voor jou, of je nu plannen hebt om te (ver)bouwen of als er bouwactiviteiten in jouw leefomgeving plaatsvinden.

De invoering van de Omgevingswet betekent dat procedures en werkwijzen zullen veranderen. Deze veranderingen zullen van invloed zijn op jou als je plannen hebt om te (ver)bouwen en/of als er bouwprojecten in jouw buurt gepland zijn. Echter, de Omgevingswet gaat verder dan alleen bouwgerelateerde zaken; het regelt ook aspecten zoals geluidsnormen, bodemkwaliteit, bouwhoogtes en veiligheid.

Dit artikel biedt een beknopte uitleg over de Omgevingswet en de gebieden waarop deze wet van toepassing is.