De gevolgen van ijsdagen en all-electric wonen

ijsdagen-all-electric
We gaan allemaal richting all-electric wonen/leven, echter gaat dit niet zonder horten en stoten. IJsdagen zullen vroeg of laat leiden tot overbelasting van het elektranet met vervelende gevolgen. Gastauteur Jan Tessel neemt ons mee in zijn visie en geeft een aantal goede tips.

Goedkoper verwarmen, het is een gewaagde uitspraak in dit najaar. Zeker nu er zoveel te doen over het stijgen van de temperatuur en we allemaal all-electric willen gaan wonen. In mijn boek over de ‘Energietransitie’ geef ik in 2e hoofdstuk een relaas: ‘Uw lichaam en het binnenklimaat; uw woning en het buitenklimaat’. Met het eerste deel van de titel bedoel ik vooral hoe u zelf met uw lichaam reageert op temperatuur, vochtigheid, tocht, CO2 etc. binnen in de woning. En wat u zelf daarmee kunt doen door u goed te kleden.

WARME KLEDING

De kosten die hiermee gemoeid zijn, belopen ongeveer € 100,- per jaar door om het jaar een goed vest, broek, sloffen etc. te kopen. Of misschien laat u zich door Sinterklaas verrassen. Zo kocht Sint enige jaren terug voor mij een stel sokken in het grote Japanse kleding-warenhuis aan Rokin te Amsterdam. Ik ben nog steeds onder de indruk dat dit zulke geweldig warme sokken zijn. Onvoorstelbaar dat na de alom bekende warme ANWB-wandelsokken er toch nog iets warmer is voor de voeten (en waar ook nog goed mee gewandeld kan worden).

EEN IJSDAG LEIDT TOT EEN 2,5-3X HOGER VERBRUIK

Deze morgen overlegde ik met een lokale warmtepomp-enthousiasteling over onze eigen actie ‘Meten=Weten’ tijdens de heel koude week in februari vorig jaar. Er waren toen vijf ijsdagen op rij en het waaide ook enkele dagen erg hard (een ijsdag is een dag waarop het de hele dag vriest). Ik constateerde toen een factor 2,5 aan meer gasgebruik. Mijn kennis heeft een bodem-warmtepomp en hij had in die dagen 3x meer kWh nodig. In technische zin had mijn gasketel er geen moeite mee om de woning warm te houden en zijn warmtepomp ook niet. Maar onze beider zorg is nu toch: zal er in de toekomst wel genoeg elektra zijn om bij zware koude een hele stad met vrijwel 100% elektrische warmtepompen nog comfortabel warm te houden.

KUNNEN WE WEL ALL-ELECTRIC WONEN?

Het huidige elektranet kan het geproduceerde elektra nu al niet aan, laat staan een grote elektravraag onder koude weersomstandigheden. Nu al hoort men dat te dunne elektra draden in zomerdagen met veel zon tussen 10 en 16 uur de geproduceerde elektra niet kunnen verwerken. Maar hoe zal dat in koude winters moeten als elektra juist naar de huizen toe moet en mensen beginnen te koken en douchen en auto’s te laden rond 16-20 uur? Nee, nee… dat gaat onder de huidige omstandigheden anno 2022 niet lukken. En daarom zult u nu inzien waarom ik dit relaas begon met de suggestie om warme kleding bovenaan de verlanglijstjes (van Sint) te zetten. Vanaf minister, nutsbedrijven, duurzaamheidlobbies en tot de kledingindustrie zou het goed zijn als men dit scenario in ogenschouw neemt.

DENK VOORUIT, DE OVERHEID ZOU DAT OOK MOETEN DOEN

Elke winter is er volgens KNMI een statistisch aantal van 5 of 6 ijsdagen en dat is dus gewoonweg een vast gegeven. Hierop is vooraf in te spelen, dan moeten techniek, maar ook mensen in deze korte periodes geïnstrueerd zijn wat er te staat te gebeuren. Liefst zou onze overheid hier het voortouw moeten nemen. Het voortouw nemen is niet een eigenschap van onze huidige niet-dictatoriale samenleving.

Toch zou het goed zijn als onze overheid het doet, zodat mensen niet plotsklaps overvallen worden door een koudegolf. In een samenleving waar we all-electric wonen vanaf ongeveer 2030 zijn problemen met elektravoorziening onafwendbaar. Voor burgers is er simpelweg het volgende te doen: heel goed de woning isoleren, efficiënte warmtepomp nemen, en heel goede kleding aantrekken. Werk mee om die ijsdagen-curve te flatten. Met goede kleding binnenshuis komt u die 3-4 extreem koude dagen wel door.

Over de Auteur

Picture of Jan Tessel
Jan Tessel heeft ruime ervaring met het verduurzamen van woningen. Hij heeft honderden warmtescans gedaan en woningeigenaren geadviseerd welke maatregelen ze kunnen nemen om de energiekosten (laagdrempelig) te verminderen en het wooncomfort te verbeteren. Wooninfo.nu verkoopt zijn boek: DE START VAN DE ENERGIETRANSITIE IN UW EIGEN WONING

Gratis

Meer weten?

CATEGORIEËN

Volg ons op Social Media

Deel dit bericht:

Mogelijk vind je dit ook interessant:

Afbeelding Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet: vereenvoudigde regels, meer ruimte voor ideeën en participatie

Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking, en dit heeft directe gevolgen voor jou, of je nu plannen hebt om te (ver)bouwen of als er bouwactiviteiten in jouw leefomgeving plaatsvinden.

De invoering van de Omgevingswet betekent dat procedures en werkwijzen zullen veranderen. Deze veranderingen zullen van invloed zijn op jou als je plannen hebt om te (ver)bouwen en/of als er bouwprojecten in jouw buurt gepland zijn. Echter, de Omgevingswet gaat verder dan alleen bouwgerelateerde zaken; het regelt ook aspecten zoals geluidsnormen, bodemkwaliteit, bouwhoogtes en veiligheid.

Dit artikel biedt een beknopte uitleg over de Omgevingswet en de gebieden waarop deze wet van toepassing is.