Video waarop letten bij de aankoop van een woning – onderdeel buitengevel

Waarop op letten bij de aankoop van een woning? In deze blog en video over de buitengevel geef ik aan wat de aandachtspunten zijn.

Termen

De volgende termen worden aangegeven, bijvoorbeeld spouwmuur, massieve (steens) muur, binnen- en buitenblad, luchtspouw, spouwanker, lateien.  

Metselwerk (gevel)

De meeste gevels in Nederland zijn opgetrokken in metselwerk. Metselwerk kan eeuwen lang mee gaan.
De voegen daarentegen hebben een levensduur van ca. 45 jaar. Oudere woningen hebben vaak een massieve (steens) muur (circa 210 – 220 mm dik) als buitengevel. Omdat deze muur geen luchtspouw heeft kun je deze alleen aan de binnenzijde en/of buitenzijde isoleren, beide opties hebben veel impact op het interieur en/of het exterieur van de woning. Nieuwere woningen hebben vaak een spouwmuur (circa 270 – 400 mm dik), als er nog geen isolatie in de luchtspouw zit kan deze eventueel vol gespoten worden met isolatie, mits de buitengevel hiervoor geschikt is.

Na isolerende bedrijven onderzoeken jouw spouwmuren van tevoren of deze geschikt zijn voor naïsolatie.
Zij kijken of de spouw schoon genoeg is. Het kan bijvoorbeeld voor komen dat er teveel voegmortel achter is  gebleven, waardoor de kans op vochtproblemen (te) groot zijn. Is de buitengevel opgetrokken in een te harde metselsteen, bijvoorbeeld van beton of een strengperssteen, dan is het vol zetten van de spouw zeer risicovol en wordt spouwisolatie afgeraden. Door deze harde stenen kan nagenoeg geen vochttransport plaatsvinden waardoor vocht in de spouwmuur niet weg kan via de buitenkant (lees harde steen). Om die reden wordt het vocht dan zichtbaar aan de binnenzijde wat niet gewenst is.


Gevelbekleding

Bij gevelbekledingen kun je denken aan houten, kunststoffen of metalen beplatingen / planken.
Bij hout kan houtrot op treden en zodra hout geschilderd is, dient dit om de 4-6 jaar opnieuw geschilderd te worden. Als hout goed onderhouden en geventileerd wordt (ook aan de achterzijde, dit wordt gerealiseerd door de gevelbekleding op latten aan te brengen, zodat er een luchtspouw ontstaat) kan de levensduur 40 – 60 jaar bedragen.

Omdat niet iedereen happig is op onderhoud, zie je dat tegenwoordig meer alternatieven worden toegepast in de vorm van kunststof, Rockpanel of Trespa of metalen geveldelen. Net als hout dienen deze alternatieven aan de achterzijde geventileerd te worden (al wordt soms anders beweerd). Als hier twijfel over ontstaat (met bijvoorbeeld een klusbedrijf), lees dan de verwerkingsvoorschriften van de leverancier.


Buitenkozijnen

Alhoewel kunststofkozijnen populariteit aan het winnen zijn, worden houten kozijnen nog het meest toegepast.
Houten kozijnen zijn van zachthout of hardhout waarbij het laatst genoemde houtsoort de langste levensduur heeft van ca. 70 jaar. Zachthout  heeft een levensduur van ca. 45 jaar. Let op, de bewegende delen (ramen en deuren) hebben doorgaans een kortere levensduur, de vraag zal te zijner tijd zijn of alleen dat deel vervangen kan worden of het gehele kozijn vervangen dient te worden. Een professional kan hier uitsluitsel over geven.

Metalen (staal / aluminium) of kunststofkozijnen gaan ca. 60 jaar mee, bewegende delen korter. Ook hiervoor dient te zijner tijd dezelfde vraag gesteld te worden of een bewegend deel vervangen kan worden. Echter, omdat deze kozijnen bestaan uit profielen (= wat je ziet als je het materiaal door midden zaagt, eigenlijk de doorsnede) waarvoor een mal is gebruikt in het productieproces. Vraag ik me af of deze profielen na zo’n lange periode nog verkrijgbaar zijn. Ik zou er niet raar van op kijken dat het hele kozijn dan vervangen dient te worden.

In een buitenkozijn zit  beglazing. We kunnen 3 soorten beglazingen onderscheiden, enkel, dubbel en triple. Triple beglazing is duurder, maar isoleert (uit oogpunt van warmte en geluid) het beste van de 3. Een aandachtspunt is dat triple beglazing ook 3x zo zwaar is als enkele beglazing en het glaspakket dikker is. Om die reden past triple beglazing vaak niet in een bestaand kozijn waarin momenteel enkele of dubbele beglazing zit.

Ik heb al meerdere keren meegemaakt dat bij een oudere woning alle buitenkozijnen werden vervangen, echter werden deze nieuwe kozijnen voorzien van ventilatieroosters die er voorheen nog niet in zaten.

Alhoewel ventileren van een woning belangrijk is, zorgt een ventilatierooster ook voor een warmte- en geluidslek in het kozijn. Met name dat laatste wordt door meerdere mensen als niet fijn ervaren, omdat je bijvoorbeeld ineens een auto door de straat hoort rijden of kinderen buiten hoort spelen.

Je zou kunnen overwegen om suskasten toe te passen, dit is een geluidisolerend ventilatierooster, maar je krijgt dan een ‘bak’ aan de binnenzijde, wat niet altijd praktisch is (in combinatie met gordijnen) en/of niet mooi gevonden wordt. Een andere optie is om bijvoorbeeld alleen de kozijnen van een ventilatierooster te voorzien die aan een stillere omgeving grenzen (niet aan de straatzijde). Zoals je merkt, ik weet ik niet wat de beste oplossing is, maar ik wil jullie attenderen op het geluidsaspect. Overleg met de professional wat de opties zijn en wellicht kun je bij een referentie adres bekijken / luisteren wat de gevolgen zijn van ventilatieroosters in de kozijnen. Op basis hiervan kun je de balans opmaken en concluderen of dit acceptabel voor je is.

Indicatoren

Voegwerk dat broos is / dat verbrokkeld geeft aan dat het zijn langste levensduur gehad heeft. Trapsgewijze scheuren in buitengevels (geldt overigens ook bij binnenwanden) duiden op verzakking. Lekkagesporen aan de binnenzijde van de buitengevel kunnen duiden op vochtproblemen (door slecht voegwerk, doorslaand / optrekkend vocht / te hoog water in de kruipruimte).   

Let bij houten materialen op houtrot / beschadigingen en/of deze geschilderd zijn. Kunststof verkleurd na verloop van tijd en kan beschadigingen hebben. Uiteraard kunnen metaalachtige materialen ook beschadigingen hebben, tevens kan roest ontstaan.

Over de Auteur

Picture of Hendrik Timmer
Hendrik Timmer heeft door de jaren heen veel ervaring op gedaan op bouwkundig gebied en met Vereniging van Eigenaren. Hij probeert deze ervaring over te brengen op lezers/cursisten in de vorm van boeken en cursussen, zodat zij beter geïnformeerd worden en behoedzaam zijn voor valkuilen. Naast bovenstaande activiteiten ben ik werkzaam als bouwkundig Revit- en BIM modelleur (freelancer).

Gratis

Meer weten?

CATEGORIEËN

Volg ons op Social Media

Deel dit bericht:

Mogelijk vind je dit ook interessant:

Nieuwe Wet bestuur en toezicht geldt niet voor de VvE, maar…

Een half jaar geleden, op 1 juli 2021, is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden. Het doel van deze wet is om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Formeel is de WBTR niet van toepassing op VvE’s, maar indirect is de nieuwe regelgeving zeker wel van invloed op VvE’s! En dat is een goede zaak; appartementseigenaren mogen daar blij mee zijn!

huishoudelijk reglement vve

Geldt de WBTR voor VvE’s?

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op 1 juli van kracht gegaan. Een veelgestelde vraag is of de WTBR ook geldt voor VvE’s (Verenigingen van Eigenaren). Het antwoord: ja & nee, aldus de reactie van het Support WBTR-programma.