Wat is een DMJOP?

Je weet wat een MJOP is, maar wat is een DMJOP? Waar staat die D voor? Voor Duurzaam! Lees hier alles over de DMJOP en hoe deze tot stand komt.

Wat is een DMJOP voor VvE?

DMJOP staat voor Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan. Dit is een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) waarin zowel onderhouds-  als verduurzamingswerkzaamheden vermeld worden.

Onderhoud en verduurzaming zijn met elkaar verweven. Het zou niet handig zijn om bijvoorbeeld nu het gevelmetselwerk te voorzien van nieuw voegwerk, als je weet dat over een jaar spouwmuurisolatie wordt aangebracht. Of dat je nu zonnepanelen laat plaatsen, terwijl er over een jaar nieuwe dakbedekking wordt aangebracht. Om die reden is het kosten- en/of uitvoeringstechnisch verstandig om een DJOMP op te laten stellen.

We zitten in een energietransitie, dus ik verwacht dat een DJOMP de komende jaren de standaard zal worden. VvE’s kunnen overigens subsidie aanvragen voor het laten opstellen van een MJOP in combinatie met een energieadvies (zolang de subsidiepot toereikend is).

 

Een DMJOP en grijze gebieden

Een ander veelbesproken onderwerp is de definitie van onderhoud en hoe de VvE hiermee om wil gaan.

Neem als voorbeeld een kozijn van 40 jaar oud, dat grenst aan een woonkamer. Het is toe aan gehele vervanging en voorzien van enkele beglazing. Als je nu een nieuw kozijn bestelt met glas, krijg je dubbele beglazing. Een vraag die soms tot discussies leidt, is wie de dubbele beglazing betaalt, de VvE of de betreffende appartementseigenaar? Een vergelijkbare vraag kan gesteld worden bij een dak dat nu nog niet geïsoleerd is.

Een ander ontwerp dat affiniteit heeft met het besluit is welk quorum gehanteerd wordt. Kan een rechtsgeldig besluit genomen worden bij een vertegenwoordiging van de helft+1 van het totaal aantal stemmen of dient 2/3e , 3/4e (afhankelijk wat in het splitsingsreglement wordt vermeld) van het totaal aantal stemmen op de VvE-vergadering vertegenwoordigd te zijn? Er is hier geen eenduidig antwoord op te geven wat juist is. De voorzitter van de vergadering moet per situatie bekijken welk quorum van toepassing is en welke stemverhouding benodigd is.


Het laatste onderwerp dat zich in een grijs gebied bevindt is wie er bepaalt aan welke partij (onderhoudsbedrijf) het onderhoud gegund wordt en wanneer het onderhoud wordt uitgevoerd. Bij de meeste VvE’s is het VvE-bestuur bevoegd om dit te bepalen, conform het splitsingsreglement. Het VvE-bestuur moet er rekening mee houden dat de werkelijke onderhoudskosten niet hoger worden dan de begrote onderhoudskosten waarmee de VvE vergadering heeft ingestemd. Er moet een nieuwe VvE-vergadering bijeen worden geroepen op het moment dat de begrote onderhoudskosten overschreden worden, het bestuur is immers niet bevoegd om dit zelfstandig te besluiten.

Ondanks de meeste splitsingsreglementen anders bepalen, ben ik van mening dat het verstandiger is dat de VvE-vergadering bepaalt aan wie het onderhoud gegund wordt en wanneer het onderhoud wordt uitgevoerd.
Dit is transparanter, democratischer en legt minder druk op bestuurders. Mochten de onderhoudswerkzaamheden onverhoopt slecht uitgevoerd worden dan kan medegedeeld worden dat de VvE-vergadering de onderhoudskeuze heeft gemaakt, niet het bestuur.    

Verder lezen over de eisen voor een MJOP of DMJOP? Klik hier.

Over de Auteur

Picture of Hendrik Timmer
Hendrik Timmer heeft door de jaren heen veel ervaring op gedaan op bouwkundig gebied en met Vereniging van Eigenaren. Hij probeert deze ervaring over te brengen op lezers/cursisten in de vorm van boeken en cursussen, zodat zij beter geïnformeerd worden en behoedzaam zijn voor valkuilen. Naast bovenstaande activiteiten ben ik werkzaam als bouwkundig Revit- en BIM modelleur (freelancer).

Gratis

Meer weten?

CATEGORIEËN

Volg ons op Social Media

Deel dit bericht:

Mogelijk vind je dit ook interessant:

Waar moet een (D)MJOP aan voldoen?

Er komen een aantal belangrijke zaken kijken wanneer je als VvE aan de slag gaat met de (D)MJOP. Waar moet je rekening mee houden en wat is er wettelijk eigenlijk verplicht? Wij hebben het voor je op een rijtje gezet.