Een VvE oprichten doe je zo

Een VvE oprichten gebeurt vaak als een gebouw (kan ook een woning zijn) of grond wordt gesplitst in appartementsrechten. De appartementseigenaren zijn de leden van de vereniging. Met stemmen oefenen zij invloed uit op de besluiten die de vergadering neemt, zo hebben zij zeggenschap in de VvE.

Wanneer je appartementseigenaar wordt, ben je van rechtswege lid van de VvE. Dit lidmaatschap kan niet worden opgezegd zolang je een appartementsrecht hebt. Dit betekent dat je verplichtingen hebt richting de VvE en je aan de besluiten moet conformeren die de vergadering genomen heeft. 

 

DE VOOR- EN NADELEN VAN EEN VVE

+ Deze zaken worden juridisch goed geregeld in de akte van splitsing:

 • Financiële zaken (exploitatiekosten & onderhoud)
 • Organisatorische zaken (bestuur, vergaderingen, etc.)
 • Democratische zaken (stemmen, besluitvorming, etc.)

– Nadelen:

 • Besluitvorming kan stroef gaan of lang duren, vanwege onvoldoende stemmen (vertegenwoordigd).
 • Bepaalde VvE-taken en/of bestuursfuncties worden doorgaans door vrijwilligers uitgevoerd. Het kan soms moeilijk zijn om voldoende vrijwilligers te vinden.
 • Wijzigingen aan het gebouw, appartement of de grond moet in de meeste gevallen ter   goedkeuring aan de vergadering worden voorgelegd.
 • De akte van splitsing is leidend, men kan hier niet rechtsgeldig van afwijken zonder deze aan te laten passen.

Aangezien er vandaag de dag regelmatig VvE’s worden opgericht, kan gesteld worden dat de voordelen groter zijn aan een VvE dan de nadelen. De akte van splitsing moet opgesteld en gepasseerd worden door een notaris, je hebt dus altijd een een notaris nodig om een VvE op te richten. 

 

VERENIGING VAN EIGENAREN IN DE PRAKTIJK

Wist je dat wij ook een praktijkboek bieden voor Verenigingen van Eigenaren? Daarin vind je alle informatie die je nodig hebt om je VvE goed te besturen en beheren. Met voldoende praktijkvoorbeelden om te weten hoe alles werkt.

 

DE STAPPEN VOOR HET OPRICHTEN VAN EEN VVE

Het formele gedeelte

 • Selecteer het gebouw of de grond dat gesplitst wordt in appartementsrechten.
 • Neem contact op met de gemeente om te onderzoeken of er regels van kracht zijn (splitsingsvergunning, aanpassen aan bouwkundige eisen, etc.).
 • Laat een splitsingstekening en berekeningen opstellen (deze heeft de gemeente en/of notaris nodig).
 • Selecteer eventueel een professionele VvE beheerder voor een termijn van maximaal 1 jaar. Leg dit vast in de akte van splitsing.
 • Selecteer een notaris die de akte van splitsing opstelt en passeert.
 • Registreer de VvE in bij de Kamer van Koophandel (dit kan de notaris ook verzorgen).
 • Schrijf een bestuurder van de VvE in bij de Kamer van Koophandel (dit kan de notaris ook verzorgen).
 • Schrijf eventueel een gevolmachtigde (bijvoorbeeld de VvE beheerder) in bij de Kamer van Koophandel (dit kan de notaris ook verzorgen).

Na het passeren van de akte van splitsing heb je officieel een VvE!

Een VvE goed laten functioneren

Om een VvE goed te laten werken, moet deze nog wel ingericht worden. Er zijn een aantal functies binnen een VvE die je dan moet laten invullen door verschillende personen, denk aan:

 • Overige bestuurders
 • Voorzitter van de vergadering
 • Eén of meer personen die beschikken over de ‘groot onderhoudsgelden’ van de VvE
 • De kascommissie
 • Eventueel andere commissies of werkzaamheden

Neem ook besluiten over:

 • Onderhoud
 • Financiën
 • Huishoudelijk reglement (eventueel)
 • Verzekeringen
 • Afsluiten van bankrekeningen

Deze zaken besluit je allemaal in een (te organiseren) VvE vergadering. Dit zijn onderwerpen die je standaard op je agenda zet. In de akte van splitsing staan alle regels, zo ook hoe en waar je de vergadering moet organiseren.

Het bestuur en/of VvE beheerder ziet er op toe dat de VvE functioneert volgens de akte van splitsing en/of besluiten die genomen zijn door de vergadering Het bestuur is eindverantwoordelijk en kan bij wanbeleid ook (privé) financieel aansprakelijk worden gesteld.

 

Heb je vragen of opmerkingen hierover? Stuur gerust een berichtje!

Over de Auteur

Picture of Hendrik Timmer
Hendrik Timmer heeft door de jaren heen veel ervaring op gedaan op bouwkundig gebied en met Vereniging van Eigenaren. Hij probeert deze ervaring over te brengen op lezers/cursisten in de vorm van boeken en cursussen, zodat zij beter geïnformeerd worden en behoedzaam zijn voor valkuilen. Naast bovenstaande activiteiten ben ik werkzaam als bouwkundig Revit- en BIM modelleur (freelancer).

Gratis

Meer weten?

CATEGORIEËN

Volg ons op Social Media

Deel dit bericht:

Mogelijk vind je dit ook interessant: