Zeven tips voor iedereen die een appartement wil kopen

Wil jij een appartement kopen? Dan wil je vast weten waar je allemaal rekening mee moet houden om de beste aankoop te doen. Wij hebben de zeven belangrijkste dingen voor je op een rijtje gezet.

Het kopen van een appartement brengt soms onvoorziene kosten met zich mee. Deze kosten kunnen soms wel oplopen tot tienduizenden euro’s en dat is niet niets. Naast de kosten krijg je ook met (leef)regels te maken waaraan iedere bewoner zich moet houden. We hebben de belangrijkste punten voor je op een rijtje gezet, zorg dat je deze in ieder geval controleert!

Ben je nog niet bekend met het appartementsrecht / een VvE, lees je dan goed in. Naast onverwachte kosten kan het woongenot ook anders zijn, er zijn immers regels die nageleefd moeten worden. Leef je de regels niet na, dan is de VvE vergadering/bestuur bevoegd om boetes op te leggen en/of in het meest extreme geval bevoegd om tot executieverkoop over te gaan van jouw appartement(srecht).

1. ER IS EEN ACTIEVE VERENIGING VAN EIGENAREN (VVE)

Een VvE is actief als er een bestuur is, er vergaderingen gehouden worden en onderhoud gepleegd wordt. Is dit niet het geval dan is sprake van een slapende VvE.

Er zijn tegenwoordig banken die geen hypotheek verlenen als sprake is van een slapende VvE.

2. ER IS EEN MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN (MJOP)

Naast de MJOP moet de VvE ook voldoende geld hebben (in het zogenaamde reservefonds) om dit onderhoud te kunnen plegen. Is er jaren lang geen onderhoud gepleegd en heeft de VvE geen geld om onderhoud te plegen, dan is de kans groot dat iedere appartementseigenaar duizenden euro’s aan de VvE moet gaan betalen om onderhoud te kunnen plegen.

3. ER ZIJN GEEN ACHTERSTALLIGE BETALINGEN

De huidige appartementseigenaar is bij met de betalingen. Dit kunnen bijvoorbeeld betalingen zijn voor de maandelijkse VvE bijdrage (ook wel: servicekosten) en/of de stookkosten. Het kan zijn dat jij deze betalingen moet doen als er achterstand is.

4. DE VVE IS GOED VERZEKERD

In de akte van splitsing vind je welke verzekeringen de VvE minimaal moet hebben. Is de VvE niet goed verzekerd en wordt een bepaalde schade op verhaald en is dit geld niet in kas? Dan moeten alle appartementseigenaren deze schade gezamenlijk betalen.

5. ZIJN ER PLANNEN VOOR VERDUURZAMING / VAN HET GAS AF?

Deze plannen kunnen leiden tot een hogere maandelijkse servicekosten en/of een lening die de VvE aan wil gaan. Afgezien van de kosten kan dit ook betekenen dat er sloop- en breekwerk plaats gaat vinden, niet ideaal als je je wanden net hebt laten stucen en/of je badkamer net verbouwd is. Goed om te weten dus wat er op korte termijn gepland staat!

6. ER IS EEN KETTINGBEDING VAN KRACHT OP HET APPARTEMENT

In zo’n geval zijn er door de huidige eigenaar afspraken vastgelegd voor het appartement. Deze afspraken gaan over naar de nieuwe eigenaar. Een voorbeeld hiervan is dat de huidige bewoner zonnepanelen heeft laten plaatsen en dat de eigenaar deze van het dak haalt wanneer er dakonderhoud moet worden gepleegd.

7. CONTROLEER DE AKTE VAN SPLITSING EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Hierin staan regels vermeld waar de VvE en de bewoners zich aan moeten houden. Wil je het appartement kopen om te verhuren, kan het zo zijn dat het VvE bestuur hier eerst toestemming voor moet verlenen. Wordt verhuur in de akte van splitsing verboden dan is verhuur überhaupt niet toegestaan.

Over de Auteur

Picture of Hendrik Timmer
Hendrik Timmer heeft door de jaren heen veel ervaring op gedaan op bouwkundig gebied en met Vereniging van Eigenaren. Hij probeert deze ervaring over te brengen op lezers/cursisten in de vorm van boeken en cursussen, zodat zij beter geïnformeerd worden en behoedzaam zijn voor valkuilen. Naast bovenstaande activiteiten ben ik werkzaam als bouwkundig Revit- en BIM modelleur (freelancer).

Gratis

Meer weten?

CATEGORIEËN

Volg ons op Social Media

Deel dit bericht:

Mogelijk vind je dit ook interessant: