Stemmen op een VvE-vergadering, hoe moet dat?

Om rechtsgeldige besluiten te nemen op de Algemene Ledenvergadering (ALV) moeten voldoende stemmen vertegenwoordigd zijn. In het splitsingsreglement (=onderdeel van de splitsingsakte) staat vermeld hoeveel stemmen minimaal benodigd zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Het aantal benodigde stemmen kan per situatie verschillen, zo zijn er bijvoorbeeld voor aanpassing van de splitsingsakte meer stemmen benodigd dan voor het goedkeuren van groot onderhoud.

Het komt regelmatig voor dat stemmen op een VvE-vergadering op ‘nonchalante’ wijze geschiedt, ondanks het feit dat er soms grote (kostbare) belangen mee gemoeid zijn. Voordat men een voorstel kan aannemen moet er vaak een minimum aantal aanwezigen zijn (het quorum). Ook moet aan een bepaalde stemverhouding voldaan worden. Het bestuur van de VvE monitort of aan de eisen is voldaan. Daarnaast telt men de stemmen in plaats van het aantal personen dat hun hand opsteekt, het gaat tenslotte om het aantal stemmen, niet om het aantal handen. Een lid van de VvE kan meerdere stemmen hebben die hij of zij kan uitbrengen. Zo kan bijvoorbeeld een (groot)eigenaar mogelijk meer stemmen uitbrengen dan alle andere eigenaren bij elkaar. Samengevat moet stemmen op een eerlijke wijze gebeuren, conform het splitsingsreglement. Een afwijking kan leiden tot een vernietigbaar of nietig besluit al dan niet tot frustratie en/of onnodige kosten voor appartementseigenaren.

 

Wat betekent het quorum?

Het quorum komt uit het Latijn en betekent letterlijk ‘van wie’. We gebruiken de term als verzameling voor het minimaal noodzakelijk aantal aanwezigen. Bij een VvE-vergadering gaat het dan om vertegenwoordigde stemmen die present moeten zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Dit is vastgelegd in het splitsingsreglement. Als het quorum niet gehaald wordt, kan de ALV geen rechtsgeldige besluiten nemen. Het komt soms voor dat het splitsingsreglement uitzonderingen maakt op bepaalde onderwerpen waarop wel gestemd kan worden, ondanks dat er te weinig stemmen vertegenwoordigd zijn. Als het quorum niet gehaald wordt, bepaalt de voorzitter, al dan niet in overleg met het bestuur, of het nut heeft om de vergadering voort te zetten of dat een zogenaamde tweede vergadering uitgeschreven moet worden. Bij een tweede vergadering vervalt het quorum, maar de benodigde stemverhouding blijft van kracht.

 

Welke stemverhoudingen zijn mogelijk bij een VvE-vergadering?

Als het quorum behaald is, kan er gestemd worden. Voordat een voorstel wordt aangenomen, moet aan een bepaalde stemverhouding te worden voldaan. We onderscheiden onderstaande verhoudingen:

 1. Absolute of volstrekte meerderheid
  De helft plus één, oftewel de meerderheid moet voor het voorstel te stemmen.
 2. Gekwalificeerde meerderheid
  Om hieraan te voldoen, is er vaak een verhoogde quorumeis, bijvoorbeeld minimaal 2/3e aanwezigen. Vervolgens moet een verhoogd aantal van de aanwezigen voor stemmen, dat kan bijvoorbeeld ook 2/3e zijn.
 3. Unaniem
  Iedereen moet voor het voorstel stemmen. Meestal geldt dan ook een quorumeis van 100%.

Wanneer de benodigde stemverhouding niet wordt behaald, wordt het voorstel verworpen.

 

Rekenvoorbeeld met een gekwalificeerde meerderheid

Stel dat we uitgaan van een quorumeis van 2/3e en dat er ook minimaal 2/3e van de stemmen voor moet stemmen om het voorstel aan te nemen. Het totaal aantal stemmen dat volgens de splitsingsakte kan worden uitgebracht is 4.000.

 • Op de ALV zijn 30 leden (=appartementseigenaren) aanwezig, die samen 3.000 stemmen uit kunnen brengen.
 • Op een voorstel worden 1.800 stemmen uitgebracht die ‘voor’ het voorstel zijn en 1.200 stemmen uitgebracht die ‘tegen’ het voorstel zijn.

Wordt er voldaan aan de eisen?

 • Quorumeis: 2/3e * 4.000 = 2.666
 • Met 3.000 vertegenwoordigde stemmen aanwezig wordt de quorumeis gehaald

 • Benodigd aantal stemmen: 2/3e * 3.000 = 2.000
 • Met 1.800 stemmen voor het voorstel komen er 200 stemmen tekort om te voldoen aan deze eis.

Het voorstel wordt op basis van bovenstaande stemuitslag verworpen en dus niet aangenomen.

Over de Auteur

Picture of Hendrik Timmer
Hendrik Timmer heeft door de jaren heen veel ervaring op gedaan op bouwkundig gebied en met Vereniging van Eigenaren. Hij probeert deze ervaring over te brengen op lezers/cursisten in de vorm van boeken en cursussen, zodat zij beter geïnformeerd worden en behoedzaam zijn voor valkuilen. Naast bovenstaande activiteiten ben ik werkzaam als bouwkundig Revit- en BIM modelleur (freelancer).

Gratis

Meer weten?

CATEGORIEËN

Volg ons op Social Media

Deel dit bericht:

Mogelijk vind je dit ook interessant:

vve vereniging van eigenaren

Moet de VvE zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel?

Een VvE is een Vereniging voor de gezamenlijke eigenaren van een woongebouw. Denk daarbij aan een appartementencomplex of een dubbele woning. Het is een orgaan dat moet voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen. Maar moet het zich ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel?