Geldt de WBTR voor VvE’s?

huishoudelijk reglement vve
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op 1 juli van kracht gegaan. Een veelgestelde vraag is of de WTBR ook geldt voor VvE's (Verenigingen van Eigenaren). Het antwoord: ja & nee, aldus de reactie van het Support WBTR-programma.

Als je in het bestuur zit van een VvE, is dat doorgaans een vrijwillige positie. Je zet je samen met je andere bestuurders in om jullie Vereniging van Eigenaren zo goed mogelijk te laten lopen. En dan is er op 1 juli 2021 de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet is bedoeld om meer toezicht te creëren bij verenigingen en stichtingen. Tegelijk moeten nieuwe regels ervoor zorgen dat de taken van een bestuur en toezichthouders overal gelijk zijn. Heel belangrijk bovendien is dat de wet er ook voor zorgt dat bestuurders aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer er dingen misgaan.

Technisch gezien is een VvE natuurlijk een vereniging. Dus hoe raakt deze nieuwe wet jou als bestuurder of commissielid van je VvE? Geldt de WBTR voor VvE’s?

 

Laten we het aan WBTR vragen

Wooninfo legde deze vraag voor aan het support-team van het WBTR-programma en ontving de volgende reactie:

“De Vereniging van Eigenaars staat beter bekend als de “VvE” en wordt geregeld toegepast voor meerlaags woninggebruik zoals in flats of grachtenpanden. Ook wordt de VvE toegepast voor bijvoorbeeld bungalowparken vakantieappartementen. De VvE heeft een aparte, wettelijke regeling in het Burgerlijk Wetboek (Boek 5).

Deze ontstaat van rechtswege (automatisch) zodra een pand wordt gesplitst in appartementen c.q. de bijbehorende appartementsrechten. Deze vereniging van eigenaars valt niet onder de regels gesteld in de wet (boek 2BW) die geraakt worden door de WBTR. Dus de WBTR geldt niet voor deze VvE’s. 

Daarnaast zijn er ook verenigingen van eigenaren, bijvoorbeeld vakantiehuisjes. Dit zijn gewone verenigingen of coöperaties. Die vallen wél onder de WBTR. Deze worden door mensen soms ook aangeduid als ‘ VvE” Vandaar de verwarring in de praktijk.

Samenvattend: Heet je een VvE maar ben je toch georganiseerd als een ‘gewone vereniging’, dus niet alleen opgericht als gevolg van appartementsrechten, dan val je wel onder de WBTR. Een wettelijke VvE (boek 5) valt niet onder de WBTR.

Hieronder vind je de juridische toelichting hierover. 

Artikel 5:124 BW gaat over het regelen van de rechtspersoon VvE. Op deze rechtspersoon zijn de titels 1 en 2 van boek 2 BW, slechts beperkt van toepassing. Titel 1 is het algemene gedeelte voor rechtspersonen en titel 2 gaat over verenigingen.

Het eerste wetsvoorstel WBTR was zo opgesteld dat onderdelen in titel 1 terecht zouden komen, te weten wettelijke regeling instellen RvT en het richtsnoer taakstelling. Dit is aansluitend aangepast waardoor alle wijzigingen van boek 2 BW niet worden gedaan in titel 1, maar specifiek voor verenigingen en stichtingen. Voor verenigingen is dit titel 2 van boek 2 BW.

Volgens artikel 5:124 lid 3 BW is titel 2 van boek 2 BW slechts van toepassing voor zover er in Boek 5, titel 9 afdeling 2 naar wordt verwezen. Dit is niet het geval voor de artikelen van titel 2 boek 2 BW welke door de WBTR worden aangepast.

 

Conclusie over de WBTR en VvE’s

Daar kunnen we kort over zijn, de WBTR geldt niet voor de VvE als die is ontstaan vanwege appartementsrechten. Ben jij ook bestuurder bij bijvoorbeeld een sportclub of een goed doel? Wees je dan bewust van deze nieuwe wetgeving. Je leest er alles over op de site van WBTR.

Over de Auteur

Picture of Hendrik Timmer
Hendrik Timmer heeft door de jaren heen veel ervaring op gedaan op bouwkundig gebied en met Vereniging van Eigenaren. Hij probeert deze ervaring over te brengen op lezers/cursisten in de vorm van boeken en cursussen, zodat zij beter geïnformeerd worden en behoedzaam zijn voor valkuilen. Naast bovenstaande activiteiten ben ik werkzaam als bouwkundig Revit- en BIM modelleur (freelancer).

Gratis

Meer weten?

CATEGORIEËN

Volg ons op Social Media

Deel dit bericht:

Mogelijk vind je dit ook interessant:

verbouwen ontwerp woningen

Wat is modelleren in BIM?

Hendrik, de initiatiefnemer van deze website, is bouwkundig expert. Hij bouwt o.a. BIM-modellen in Revit. Maar wat is dat eigenlijk, BIM?