De bevoegdheden van het VvE bestuur

Welke bevoegdheden heeft het bestuur van de Vereniging van Eigenaren? Welke besluiten mogen zij zelf nemen?

De bevoegdheden van het bestuur zijn beperkt, zij heeft een controlerende en uitvoerende taak. Het bestuur zorgt voor controle en uitvoering van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Ook zorgt het bestuur ervoor dat de VvE functioneert conform vigerende wet- en regelgeving, akte van splitsing en huishoudelijk reglement (indien van toepassing).

Het bestuur kan geen financiële besluiten nemen die niet door ALV zijn begroot en kan geen financiële besluiten nemen die hoger zijn dan de bedragen die eventueel in de akte van splitsing vastgesteld zijn. Indien dit van toepassing is, heeft het bestuur altijd toestemming nodig van de ALV.

Is een professionele beheerder aangesteld, dan wordt deze beheerder doorgaans als gevolmachtigde ingeschreven bij de KvK en niet als bestuurder. Dit betekent dat het bestuur nog eindverantwoordelijk is en aansprakelijk gesteld kan worden bij eventuele misstanden.

 

Bevoegdheden

Dit mag een bestuur van de Vereniging van Eigenaren:

  • een ALV of een 2e-vergadering houden
  • opdrachten verlenen aan bedrijven tot een bepaald bedrag (door de ALV vastgesteld)
  • rechtsvorderingen instellen en laten berusten, nadat zij hiertoe gemachtigd is door de ALV tot een bepaald bedrag (door de ALV vastgesteld)
  • kwijtingen geven van een belang tot een bepaald bedrag (door de ALV vastgesteld)
  • verweer voeren in een geding en conservatoire beslaglegging nemen
  • incassoprocedures voeren (is MR 2006 of 2017 niet van toepassing dan moet het bestuur gemachtigd worden door de ALV, voor zij bevoegd is om deze incassoprocedure te mogen voeren)
  • spoedeisende maatregelen nemen tot een bepaald bedrag (door de ALV vastgesteld)
  • als modelreglement 2017 van toepassing is, beschikt het bestuur over gelden van het reservefonds

 

Meer weten over VvE’s?

Wil je alles weten over VvE’s? Neem dan ook eens een kijkje bij het Praktijkboek Vereniging van Eigenaren. Je kunt deze ook in combinatie met modelteksten bestellen, dan krijg je een korting op de totaalprijs.

Over de Auteur

Hendrik Timmer
Hendrik Timmer heeft door de jaren heen veel ervaring op gedaan op bouwkundig gebied en met Vereniging van Eigenaren. Hij probeert deze ervaring over te brengen op lezers/cursisten in de vorm van boeken en cursussen, zodat zij beter geïnformeerd worden en behoedzaam zijn voor valkuilen. Naast bovenstaande activiteiten ben ik werkzaam als bouwkundig Revit- en BIM modelleur (freelancer).

Gratis

Meer weten?

CATEGORIEËN

Volg ons op Social Media

Deel dit bericht:

Mogelijk vind je dit ook interessant:

verschil modelreglement 2006 en 2017

Verschil modelreglement 2006 en 2017 in beeld gebracht (tekst)

In 2018 is het lang verwachte modelreglement 2017 gepubliceerd, dat is opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).
Dit modelreglement is een doorontwikkeling van modelreglement 2006. Wat zijn de grootste verschillen in het nieuwe modelreglement?