PRIVACYBELEID

Hier kunt u lezen hoe uw gegevens worden beschermd en gebruikt.

Artikel 1 – Wie zijn wij?

Wooninfo.nu is een initiatief van Workable Concepts, Forel 364, 3824 LJ Amersfoort. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54619351.

Artikel 2 – Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking

Workable Concepts verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van websitebezoekers, klanten en nieuwsbrieflezers voor de hieronder genoemde doeleinden:

1. Om met u te communiceren
2. Om onze producten en diensten te optimaliseren
3. Om u te informeren over nieuws, producten en aanbiedingen
4. Om indien u een product of dienst bestelt, dit af te handelen
5. Om indien u een product bestelt, u digitale facturen, digitale producten en/of status van uw bestelling te verzenden per e-mail
6. Om indien u een product bestelt via een partner van Wooninfo.nu, dit af te handelen
7. Om indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, u informatie over de nieuwsbrief te verzenden per e-mail
8. Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven
9. Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (bijvoorbeeld aan opsporingsinstanties)
10. Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren

 Artikel 3 – Inschrijving nieuwsbrief

Informatie gekoppeld aan het ontvangen van de nieuwsbrief. Onderstaande gegevens worden door ons verwerkt:

• (Bedrijfs)naam
• E-mailadres
• IP-adres
• Locatie
• Openen / niet openen van de nieuwsbrief en geschiedenis

Artikel 4 – Gebruik van website

Als u onze websites bezoekt verzamelen wij door middel van cookies bepaalde gegevens over u. Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen en om de website te beveiligen.

Onderstaande gegevens worden verwerkt:

• Klikgedrag (gebruik van de site)
• IP-adres
• Locatie
• Soort apparaat dat gebruikt wordt (desktop, smartphone, tablet, e.d.)
• Duur en tijdstip van het bezoek

Artikel 5a – Bestellen als gast

Als u online aankopen wilt doen zonder een account aan te maken, kunt u bestellen als gast. Wij verwerken in dat geval de volgende gegevens:

• (Bedrijfs)naam, adres, postcode, woonplaats en land (t.b.v. facturatieadres)
• Adres, postcode, woonplaats en land (indien leveringsadres afwijkt van facturatieadres)
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Betalingsmethode (alleen bij betaalde producten of diensten)

Artikel 5b – Bestellen met een account

Als u online aankopen wilt doen door een account aan te maken (nodig om gebruik te maken van kortingsbonnen),

verweken wij de volgende gegevens:

• (Bedrijfs)naam, adres, postcode, woonplaats en land (t.b.v. facturatieadres)
• Adres, postcode, woonplaats en land (indien leveringsadres afwijkt van facturatieadres)
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Betalingsmethode (alleen bij betaalde producten of diensten)
• Registratiedatum
• Datum laatste bezoek

Artikel 6 – Doen van betalingen

Ten behoeve van het afwikkelen van betaalde producten op de website, worden door ons verwerkt:

• Transactiedatum en -tijd
• Transactiebedrag
• Bestellingsnummer
• Naam consument / bedrijf
• IBAN / BIC
• Betaalwijze
• Locatie & tijd

Artikel 7 – Overig

Workable Concepts maakt gebruik van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als bewerker voor Workable Concepts. Wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Workable Concepts optreden als bewerker hebben een bewerkersovereenkomst met Workable Concepts afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Workable Concepts. Voor het overige verstrekt Workable Concepts alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

Artikel 8a – Doorgifte gegevens bij bestelling van diensten & producten van derden

De door Workable Concepts bij 2.4 a t/m d genoemde persoonsgegevens worden doorgegeven aan het extern(e) persoon / bedrijf indien door een klant een dienst en/of product van het extern(e) persoon of bedrijf aangeschaft wordt. Deze handeling is nodig om de dienst en/of product te kunnen leveren.  Producten & diensten waarbij Hendrik Timmer niet genoemd wordt, dienen te worden beschouwd als extern(e) personen of bedrijven. 

Artikel 8b – Doorgifte gegevens buiten de EU 

Workable Concepts maakt gebruik van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Door het gebruik van de diensten / websites van Workable Concepts geeft u toestemming voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie.

Artikel 9a – Beveiliging 

Workable Concepts heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Zo wordt gebruik gemaakt van versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden. De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die beveiligd zijn.

Als u wilt weten welke gegevens Workable Concepts over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen kunt u een mail sturen naar klantenservice@wooninfo.nu

Artikel 10 – Websites van derden

De websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Workable Concepts heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Workable Concepts zijn verkregen. Workable concepts accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Artikel 11 – Persoonsgegevens

Workable Concepts bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.