Van het gas af. Overheid, er is werk aan de winkel!

woning verduurzamen geen gas
De gehele woningvoorraad moet uiterlijk 2050 van het gas af zijn als het aan de overheid ligt. Deze doelstelling lijkt steeds minder haalbaar, zeker als je kijkt naar de hindernissen die woningeigenaren ondervinden in de vorm van extra kosten.

Het is duidelijk dat woningeigenaren van een bestaande woning die van het gas af willen veel meer kosten moet maken om de woning te verwarmen. Naast de hoge investeringskosten worden zij gestraft met onderstaande zaken. De genoemde kosten kunnen overigens per netbeheerder verschillen.

  • Het wordt duidelijk dat verzwaring van de hoofdaansluiting soms noodzakelijk is door het aanschaffen van elektrische installaties die als alternatief fungeren voor de gasgestookte ketel (helemaal als naast de elektrische installaties ook een elektrische auto opgeladen dient te worden vanuit de woning). Het gevolg is dat woningeigenaren eenmalig moeten betalen voor deze verzwaring ± € 300,- (van 3x25A of maximaal 1x40A verzwaren naar 3x35A). Daarnaast krijgen zij te maken met een buitensporige verhoging van het vastrecht (jaarlijks ± 700,- duurder voor een 3x35A t.o.v. 3x25A of tot maximaal 1x40A).
  • Voor woningeigenaren die het gas willen laten afsluiten krijgen te maken met afsluitkosten. Momenteel worden deze kosten betaald door de overheid, echter is dit nog niet bij wet geregeld en dus niet gegarandeerd dat dit zo blijft.  
  • De WOZ-waarde kan toenemen zodra er nieuwe (dure) installaties zijn geplaats, waardoor deze eigenaren te maken krijgen met een hogere gemeentebelasting.
  • Wat inherent is met duurdere installaties in een woning, is een hogere herbouwwaarde. Dit betekent dat de verzekeringspremies van de opstal- en/of inboedelverzekering (al dan niet op termijn) hoger zullen uitvallen.
  • Door het afschaffen/afbouwen van de salderingswet worden woningeigenaren gestraft die zonnepanelen hebben aangeschaft. Ik zou het redelijk vinden als het elektraverbruik van installaties die warmte opwekken gesaldeerd mogen blijven. Naar verwachting wordt de salderingsregeling vanaf 1 januari 2024 afgebouwd in plaats van 1 januari 2023. 
  • Woningeigenaren die afhankelijk zijn/worden van een warmtenet (bijvoorbeeld stadsverwarming) krijgen te maken met hoge aansluit- of afsluitkosten. Inmiddels kan hiervoor een subsidie aangevraagd worden. Let op, de subsidiepot kan leeg raken (wie het eerst komt, wie het eerst maalt).
  • Tenslotte woningeigenaren die een rijksmonument of beschermd stads- of dorpsgezicht bezitten worden vaak beperkt in de verduurzamingskeuze. Aan het exterieur en/of interieur mogen immers geen of beperkte aanpassingen gedaan worden. Inmiddels zijn gemeenten coulanter geworden, bijvoorbeeld dat zonnepanelen wel aangebracht mogen worden mits deze niet vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Echter, deze coulance kan per gemeente verschillen. 

Inmiddels heeft de overheid voorzieningen getroffen om woningeigenaren tegemoet te komen. Dat is een goede ontwikkeling, echter is er nog een lange weg te gaan. De subsidiepot is niet oneindig en de subsidie vergoedt slechts een gedeelte van de te maken kosten. En woningeigenaren worden niet voor alles gecompenseerd (bijvoorbeeld hogere gemeentelijke heffingen door een hogere WOZ waarde).

Naast de financiële gevolgen hoor ik ook steeds vaker dat het elektranet van netwerkbeheerders steeds vaker overbelast raakt en dat er onvoldoende vakmensen zijn die de verduurzamingsplannen kunnen realiseren. 

Om een lang verhaal kort te maken, het begin is er, maar er is nog steeds werk aan de winkel! 

Over de Auteur

Picture of Hendrik Timmer
Hendrik Timmer heeft door de jaren heen veel ervaring op gedaan op bouwkundig gebied en met Vereniging van Eigenaren. Hij probeert deze ervaring over te brengen op lezers/cursisten in de vorm van boeken en cursussen, zodat zij beter geïnformeerd worden en behoedzaam zijn voor valkuilen. Naast bovenstaande activiteiten ben ik werkzaam als bouwkundig Revit- en BIM modelleur (freelancer).

Gratis

Meer weten?

CATEGORIEËN

Volg ons op Social Media

Deel dit bericht:

Mogelijk vind je dit ook interessant: