De Omgevingswet 2024: Actieve betrokkenheid bij bouw- en leefomgevingsplannen

Afbeelding participatie
Vanaf 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet van kracht. Deze wet benadrukt het belang van participatie in bouw- en leefomgevingsprojecten, zowel door initiatiefnemers als buurtbewoners.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 worden regels over participatie versterkt, waardoor zowel initiatiefnemers als inwoners vroegtijdig betrokken worden bij bouwprojecten en veranderingen in de leefomgeving.

Participatie in je leefomgeving 

Onze leefomgeving verandert voortdurend, variërend van nieuwe woningbouwprojecten tot de herinrichting van speelplekken.

Of deze plannen nu afkomstig zijn van de overheid, ondernemers, je buren of zelfs van jouzelf, het is van essentieel belang om vroeg met elkaar in gesprek te gaan. Het is niet altijd mogelijk om iedereen volledig tevreden te stellen, toch kan een duidelijk inzicht in ieders standpunt helpen bij het vinden van de beste oplossingen.

Jij kunt een actieve rol spelen door actief deel te nemen aan deze plannen, suggesties en creatieve ideeën aan te dragen. Het resultaat van deze participatie wordt beoordeeld door de overheid voordat er uiteindelijk beslissingen worden genomen, en dit proces noemen we ‘participatie’.

De omgevingswet biedt meer ruimte voor participatie 

De Omgevingswet benadrukt het belang van duidelijke communicatie over participatie. Heb je zelf een initiatief? Dan is het belangrijk om dit eerst met buurtgenoten te bespreken. In sommige gevallen moet je zelfs een vergunning aanvragen voor je plannen.

Tijdens deze vergunningsaanvraag moet je aangeven of je iedereen in jouw omgeving hebt betrokken, hoe je dit hebt gedaan en wat de uitkomst is. Dit proces maakt het voor iedereen mogelijk om actief mee te denken en deel te nemen aan besluitvorming.

Handige links

Voor meer gedetailleerde informatie en toegang tot het nieuwe Omgevingsloket (bètaversie), klik hier. Je vindt hier aanvullende informatie over de Omgevingswet.

Opmerking: Deze tekst, afbeelding en animatie zijn grotendeels gebaseerd op de toolkit Omgevingswet, waarbij enkele kleine aanpassingen zijn gedaan om de inhoud te verbeteren.

Animatie

Over de Auteur

Picture of Hendrik Timmer
Hendrik Timmer heeft door de jaren heen veel ervaring op gedaan op bouwkundig gebied en met Vereniging van Eigenaren. Hij probeert deze ervaring over te brengen op lezers/cursisten in de vorm van boeken en cursussen, zodat zij beter geïnformeerd worden en behoedzaam zijn voor valkuilen. Naast bovenstaande activiteiten ben ik werkzaam als bouwkundig Revit- en BIM modelleur (freelancer).

Gratis

Meer weten?

CATEGORIEËN

Volg ons op Social Media

Deel dit bericht:

Mogelijk vind je dit ook interessant:

Afbeelding Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet: vereenvoudigde regels, meer ruimte voor ideeën en participatie

Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking, en dit heeft directe gevolgen voor jou, of je nu plannen hebt om te (ver)bouwen of als er bouwactiviteiten in jouw leefomgeving plaatsvinden.

De invoering van de Omgevingswet betekent dat procedures en werkwijzen zullen veranderen. Deze veranderingen zullen van invloed zijn op jou als je plannen hebt om te (ver)bouwen en/of als er bouwprojecten in jouw buurt gepland zijn. Echter, de Omgevingswet gaat verder dan alleen bouwgerelateerde zaken; het regelt ook aspecten zoals geluidsnormen, bodemkwaliteit, bouwhoogtes en veiligheid.

Dit artikel biedt een beknopte uitleg over de Omgevingswet en de gebieden waarop deze wet van toepassing is.