DISCLAIMER

Wooninfo is een initiatief van Workable Concepts en is niet aansprakelijk voor:

  • Onjuist- en/of incorrectheden op https://wooninfo.nu en social media waarvan Wooninfo gebruik maakt.
  • Onjuist- en/of incorrectheden naar websites waar naar gelinkt wordt.
  • Eventuele gevolgschade ten gevolge van de verzending van virussen in elektronische communicatie digitale onderzoeken, downloads en gebruik van deze website.